Categoriearchief: Nieuws

Brief EOP (erkende overleg partners)

Nieuwflits

Onlangs hebben alle leden een brief met een antwoordformulier ontvangen van onze vertegenwoordigers in het EOP. Deze brief hebben we ook vanwege het belang ervan nu ook op de site geplaatst. Dus mocht u die brief zijn kwijt geraakt, geen nood want deze is nu ook te downloaden bij de pagina EOP.

Boschoord 85 jaar

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten. 

Op de activiteitenpagina bij BV.Boschoord 85 jaar is een document geplaatst over het 85 jarige jubileum in september dit jaar.  

Hierin wordt een tipje van de sluier opgelicht mbt de activiteiten en nog meer. 

Met vriendelijke groet,

De jubileumcommissie

Verslag boswandeling door emmerdennen

Nieuwflits

Vrijdagavond 18 juni hebben 15 Boschoorders o.l.v. oud-boswachter Geerling Kruidhof  een interessante maar ook gezellige wandeling door de Emmerdennen gemaakt.

Halverwege, bij het Bosmeertje, werd er een stop gemaakt voor koffie/thee/frisdrank met iets lekkers erbij.

Geerling kent het bos als geen ander en kan er heel veel over vertellen. Het was zeer de moeite waard.

Gelukkig was het weer goed. Pas toen de groep weer bij het Inloophuis was, begon het te regenen.

Een kleine impressie middels enkele foto’s kunt u hieronder zien

Uitnodiging boswandeling Emmer Dennen

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Voor vrijdagavond 18 juni organiseren we een avondwandeling door de Emmerdennen voor volwassenen én voor de jeugd. We hebben over de boswandeling met onze oud-boswachter en Boschoordbewoner Geerling Kruidhof overleg gehad.

In de bijlage vinden jullie meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

2021 Boswandeling

update samenstelling bestuur en deelgebieden

Nieuwsflits

Onder de rubriek “bestuur” op de site is een update aangebracht m.b.t. de samenstelling en welk bestuurslid een bepaald deelgebied voor zijn/haar rekening neemt. Tevens een toevoeging wie vanuit het bestuur is afgevaardigd in de EOP .

Het bestuur

Activiteiten 2021

Nieuwsflits

Onlangs hebben alle leden een brief gekregen over de inning van de contributie voor 2021. Daarbij was ook het activiteitenprogramma voor 2021 bijgevoegd. Mocht u deze kwijtraken dan kunt u dit ook terugvinden op onze site onder de pagina activiteiten.

Het bestuur

Jubileum weekend

Nieuwflits

 Beste Buurtbewoners,

De jubileumcommissie is afgelopen week voor het eerst online bijeengekomen. Het was een productieve bijeenkomst. We zijn van plan om u tot het jubileumweekend, regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die gaande zijn m.b.t. tot het feest.

Voor nu zijn de belangrijkste zaken:

1)      Het jubileumweekend staat gepland voor 17/18/19 september 2021.

2)      Mocht u nog leuke ideeën hebben voor het weekend dan kunt u dit mailen aan Anja Willemsma (a.willemsma@hotmail.com)

De leden van de jubileumcommissie mag u natuurlijk ook altijd even aanschieten. De leden zijn: 

Anja Willemsma
Ans Nales
Jan Sijken
Harry Hassing
Anne-Marie Harder
Manon Rolink
Wanda Evers

We hebben er zin in en hopen er samen met u een mooi weekend van te maken!

Met feestelijke groet namens het bestuur

Wanda Evers

Website buurtvereniging Oud Allee

Nieuwsflits

Onlangs heeft het bestuur het verzoek gekregen om de website van buurtvereniging Oud Allee in onze website op te nemen. Uiteraard zijn we bereid aan dit verzoek gehoor te geven. Onze website wordt eveneens op hun site vermeld.

De website van Oud Allee kunt u vinden onder de rubriek links rechtsboven van onze site.

Met vriendelijke groeten

Het bestuur

Bericht van Staatsbosbeheer

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Onderstaande mail hebben we ontvangen van Staatsbosbeheer.

Het is enige tijd stil geweest omtrent de beukenlaan langs het Matenpad. Sinds de vorige informatie van 10 oktober jl. zijn we druk in overleg geweest met verschillende partijen. Het zal u niet zijn ontgaan dat er een publieke actie is gestart om de kap van de beukenlaan te voorkomen (Red de beukenlaan Emmen). Deze partij heeft na het onderzoek van Staatsbosbeheer, om de conditie van de bomen vast te stellen, een tegen onderzoek laten uitvoeren. In grote lijnen kwamen beide onderzoeken tot dezelfde resultaten; echter niet tot dezelfde conclusie.
Vervolgens is er in opdracht van Staatsbosbeheer een extra onderzoek uitgevoerd, een zgn. picus meting. Hierbij wordt d.m.v. geluidsgolven in de boom metingen gedaan in hoeverre de boom van binnen is aangetast. Hieruit bleek nogmaals dat de laan sterk achteruit gaat in conditie. Dit laatste onderzoek is gedeeld en besproken met de gemeente en de actiegroep. Begin dit jaar hebben alle partijen met elkaar gesproken over de voorgenomen ingrepen. Eén ervan was om de laan te vervangen door lindebomen. Dit was en is niet bespreekbaar voor de actiegroep, die vast blijft houden aan de beukenbomen zo lang mogelijk. Gezien de tijd is het ons helaas niet gelukt om enige maatregelen te nemen voor 15 maart 2020. Hierna start het broedseizoen en mogen wij niet meer snoeien en kappen.
Om de veiligheid te waarborgen zijn wij genoodzaakt om na de zomer (sept-okt) een snoeibeurt uit te laten voeren in de laan waarbij enkele bomen zullen worden verwijderd. Dit, aangezien uit beide onafhankelijke rapporten naar voren kwam dat deze een zeer korte levensverwachting hebben, en om die reden gekapt dienen te worden. Omdat aanvulling met jonge bomen in de bestaande laan geen toekomst heeft, zullen we genoegen moeten nemen met enkele open plekken in de laan. De komende jaren zullen we dus doorgaan met de bomen die er nog staan en welke we jaarlijks zullen inspecteren, en zo nodig zullen snoeien.

In het verleden was u gewend om contact te hebben met mijn oud collega Geerling Kruidhof. Maar deze is op 1 april jl. met pensioen gegaan. De opvolging van publieke boswachters taken ligt nu bij mijn nieuwe collega Wenda Kloen. Zij zal u de komende tijd, indien nodig, informeren over mogelijk nieuwe ontwikkelingen omtrent deze laan.

Met vriendelijke groet,
Hans Tjoonk
Boswachter Beheer

M.v.g. het bestuur