Historie

Buurtvereniging Boschoord

Toen in 1936 prinses Juliana zich verloofde met prins Bernhard werden in het hele land erebogen gebouwd. Ook in Emmen, waar zelfs een plaatselijke jury oordeelde over de mooiste. De eerste prijs, vijftien gulden, viel de bewoners van Boschoord ten deel. Deze eerste gezamenlijke activiteit was aanleiding een buurtvereniging op te richten. De eerste vergadering werd op 26 oktober 1936 gehouden in de jeugdherberg, er werd een bestuur gekozen en een contributie van 25 cent (!) vastgesteld. Onder het zingen van vaderlandse liederen liep de oprichtingsvergadering ten einde. De eerste jaren leed de vereniging een beetje een noodlijdend bestaan. Het kwam zelfs een keer voor dat op een ledenvergadering het bestuur slechts zichzelf welkom kon heten. Ook was er in het begin eens een keer een enquête voor nodig om er achter te komen of het voortbestaan van de vereniging nog wel zinvol was.

Dat is gelukkig nu wel anders. De activiteiten worden goed bezocht, er is voldoende draagvlak voor Emmens oudste buurtvereniging met een constante ledenaantal van ruim 100 leden.

Wist u trouwens dat er een heus verenigingslied is?

Het gaat als volgt (op de wijze van Limburg mijn vaderland):

 

Waar bij Park- en Dennenlaan

tussen spoor en bos,

zich verheft een plekje grond

het is Emmens trots.

Waar het altijd rustig is,

het verkeer niet stoort,

Daar woont het o zo mooi,

dat is ons Boschoord (laatste 2regels 2 x)

 

Waar wij samen vrij en blij,

vieren thans dit feest

Van de buurtvereniging

opgewekt van geest.

Men bij zo’n gelegenheid,

weerklanken nooit hoort,

Daar woont het o zo mooi,

dat is ons Boschoord (laatste 2 regels 2x)

Sinds 1936