Paas zoektocht

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Helaas kan de Paashaas dit jaar Boschoord niet bezoeken en mag hij ook dit jaar niet samen met jullie paaseieren zoeken.

Dit vinden wij als bestuur erg jammer voor jullie, maar ook voor de Paashaas. Wij hebben iets anders bedacht: jullie mogen in de buurt op zoek naar paas-attributen die bij onze buurtgenoten voor het raam staan of hangen.

Wij vragen aan alle buurtgenoten of ze hun leukste en/of mooiste paasattributen (opvallend) in de vensterbank willen zetten. Kinderen kunnen deze dan makkelijker zien.

Zie voor meer informatie de bijlage.

M.v.g. het bestuur.

Jubileum weekend

Nieuwflits

 Beste Buurtbewoners,

De jubileumcommissie is afgelopen week voor het eerst online bijeengekomen. Het was een productieve bijeenkomst. We zijn van plan om u tot het jubileumweekend, regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die gaande zijn m.b.t. tot het feest.

Voor nu zijn de belangrijkste zaken:

1)      Het jubileumweekend staat gepland voor 17/18/19 september 2021.

2)      Mocht u nog leuke ideeën hebben voor het weekend dan kunt u dit mailen aan Anja Willemsma (a.willemsma@hotmail.com)

De leden van de jubileumcommissie mag u natuurlijk ook altijd even aanschieten. De leden zijn: 

Anja Willemsma
Ans Nales
Jan Sijken
Harry Hassing
Anne-Marie Harder
Manon Rolink
Wanda Evers

We hebben er zin in en hopen er samen met u een mooi weekend van te maken!

Met feestelijke groet namens het bestuur

Wanda Evers

Algemene ledenvergadering!!

Nieuwsflits

Aanstaande donderdag 25 februari is er een algemene ledenvergadering. In verband met Corona wordt deze vergadering als eerder gemeld online gehouden. Alle leden zijn hierover via de mail geïnformeerd maar de tekst van deze mail wordt hier ook nog eens extra vermeld. U kunt de tekst openen via onderstaande bijlage. Volg de instructie goed!

Met vriendelijke groeten

Het bestuur.

Website buurtvereniging Oud Allee

Nieuwsflits

Onlangs heeft het bestuur het verzoek gekregen om de website van buurtvereniging Oud Allee in onze website op te nemen. Uiteraard zijn we bereid aan dit verzoek gehoor te geven. Onze website wordt eveneens op hun site vermeld.

De website van Oud Allee kunt u vinden onder de rubriek links rechtsboven van onze site.

Met vriendelijke groeten

Het bestuur

Kerstattentie

Nieuwsflits

Woensdag 23 december hebben de kerstmannen alle leden van de buurtvereniging een kerstattentie gebracht tot tevredenheid van de Boschoorders. Vanwege de regen werd gebruik gemaakt van de auto i.p.v. de riksja.

Toen kerstman Frans aan een gezin de attentie had overhandigd, zei een klein kind, dat hij een nepper was.
“Geef het cadeautje dan maar weer terug” zei de kerstman. Maar dat was ook weer niet de bedoeling.

Fijne feestdagen, een voorspoedig nieuwjaar en blijf gezond!

Het bestuur

28 november: Sinterklaas in Boschoord

Nieuwsflits

Vannacht is een Piet van Sinterklaas in het Inloophuis geweest en heeft een kadootje in de schoentjes gedaan van 13 kinderen uit Boschoord, die gisteravond hun schoentje in het Inloophuis hadden klaargezet.
Vanmorgen om 11 uur zijn ze weer naar het Inloophuis gekomen en hebben hun kadootje opgehaald.
Natuurlijk hebben ze nog voor Sinterklaas gezongen.
Maar die mocht er natuurlijk vanwege  het coronavirus zelf niet bij zijn en zijn Pieten ook niet.
Nu vraagt iedereen zich  waarschijnlijk  af, waarom dat potje op de tafel staat.
Twan Schutrups weet wel waarom.

 

   

Sinterklaas

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Over een aantal weken is het alweer 5 december en uiteraard komt ook Sinterklaas dit jaar weer langs in Boschoord. Dit jaar op een iets andere manier i.v.m. Corona.

In de bijlage vinden jullie meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Lampionnenoptocht en Sint Maarten

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Hierbij enkele mededelingen voor de geplande activiteiten, n.a.v de persconferentie van afgelopen week en de tijdelijke verzwaring van de maatregelen.

Lampionnenoptocht. Helaas zijn we genoodzaakt om de geplande lampionnenoptocht te annuleren. De groepsgrootte laat dit helaas niet toe.

Sint Maarten. En dan de vraag of de kinderen wel of niet langs de huizen mogen lopen tijdens Sint Maarten. Hierover het volgende. In Drenthe mogen kinderen lampion lopen, uiteraard met inachtneming van de Corona regels. Ouders blijven op gepaste afstand, terwijl kinderen hun mooie liedjes zingen in deze donkere periode. Daarnaast nog een tip: Zet een kaarsje bij de deur als je open doet. Met respect voor elkaars wensen, keuzes en angsten kunnen we er voor de kinderen een mooie avond van maken. We denk dat het zingen van “Juffrouw Kikkerdril” dit jaar wel een keer in de kast kan blijven. 

Blijf gezond allen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Sinds 1936