Paaseieren zoeken

Beste buurtbewoners

Het is weer zover, ook dit jaar verstopt de Paashaas eieren in het bos! Willen de (klein) kinderen mee helpen zoeken? Geef ze dan op vóór 26 maart aanstaande, per mail via boschoordinfo@gmail.com of lever bijgaand opgavestrookje in bij Stefan Wijnands aan De Molenkamp 2.

Zie voor meer informatie de bijlage. 

Tot 30 maart
M.v.g. het bestuur.

Bijlage paaseieren zoeken

Bericht van het EOP, aanpak Weerdingerstraat

Goedemiddag allen,
Onderstaande tekst is ter info.

De grootscheepse aanpak van de Weerdingerstraat en omgeving heeft volgens ons ook (tijdelijke) consequenties voor onze buurt. Hoe komen we vanaf De Hondsrugweg/Frieslandroute en het Noordeinde in “Boschoord”?

Op 13 maart kun je je laten informeren en kun je er over meepraten.
Tussen 16.00 en 20.00 is hiervoor een inloopmiddag in De Grote Kerk.
Een bijlage is toegevoegd onderaan dit bericht.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Bijlage uitnodiging 13 maart:

Uitnodiging jaarvergadering buurtvereniging

Beste buurtgenoten,

Namens het bestuur wil ik jullie langs deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van buurtvereniging Boschoord op donderdag 15 februari 2024 (20:00 uur). Deze vergadering zal worden gehouden in café Groothuis.

De agenda ziet er als volgt uit:
1.       Opening
2.       Ingekomen stukken / mededelingen
3.       Notulen jaarvergadering 2023
4.       Jaarverslag 2023
5.       Financiën
– Financieel jaarverslag 2023
– Verslag van de kascommissie
– Vaststellen kascommissie 2024
– Begroting 2024
6.       Bestuursverkiezing
7.       Rondvraag
8.       Sluiting

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:
*         Voorzitter: Erwin Harder
        Secretaris:  Stefan Wijnands
*         Penningmeester: Kelly Venema
*         Bestuurslid: Wanda Evers (aftredend en niet herkiesbaar)
       Bestuurslid: Peter-Jan Popping
*         Bestuurslid: Manon Rolink
*         Bestuurslid: Geert Schutrups (EOP)

Voor de bestuursverkiezing zijn we op zoek naar een bestuurslid. U kunt zich tot 14 februari aanmelden via boschoordinfo@gmail.com. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, mee te helpen met het organiseren van activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid, meld je dan aan.

Aansluitend aan de ALV willen we graag met jullie een borrel drinken en kunnen we nog gezellig bijpraten. Vanuit de vereniging krijgt ieder lid twee consumptiemunten, die kunnen worden besteed aan bier, fris of wijn. Overige dranken zijn voor eigen rekening.

P.S. Voorafgaand aan de ALV liggen het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV , het financieel verslag en de begroting voor 2024 ter inzage in de grote zaal.

Namens het bestuur,
Erwin Harder

Voor de liefhebbers

Er staat op de site nu een volledige presentatie van het 85-jarig jubileum van onze buurt in 2021. Dus geen afzonderlijke foto’s maar alles in een show. Te vinden onder de pagina 2021-Boschoord 85 jaar.

Veel kijkplezier.

Mooiste versierde tuin lampion-optocht ’23

Nieuwsflits

Nu alle perikelen voorbij zijn, is het tijd om de uitslag van de mooiste versierde tuinen te delen en op de website te zetten

Met 7 van de 11 stemmen (de kinderen die meeliepen op 10 november mochten stemmen) heeft de familie Schutrups aan de Burg. Tijmesstr. 14 gewonnen. Hieronder twee foto’s van de winnaar.
Namens het bestuur gefeliciteerd!

Foto’s running dinner

Nieuwsflits

Er zijn foto’s binnengekomen van het running dinner van zaterdag 4 november. Deze staan onder het tabblad foto’s bovenaan op de homepage. Het is een slideshow zodat elke foto apart na 5 seconden in beeld komt. Je kunt deze ook met de pijltjestoets voor- of achteruit doen of pauzeren rechtsboven.
Foto’s die nog binnenkomen zullen eraan toegevoegd worden.

Veel kijkplezier!

Terugblik buurtfeest Boschoord 85 jaar

Nieuwsflits

Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het dan zover.
Op de site van de homepagina is naast de pagina foto’s een nieuwe pagina toegevoegd met de naam 2021-Boschoord 85 jaar.
Op deze pagina is grote terugblik te zien van alle activiteiten die in september 2021 voor dit jubileum zijn gehouden met hier en daar ook een kleine historische terugblik.
De onderwerpen en de daarbij behorende foto’s zijn op volgorde gerubriceerd en in de vorm van een slide-show te zien. Elke foto heeft een tijdsduur van 5 seconden en op het eind zal de slide-show zich herhalen. Je kunt het ook stopzetten door op de pauzeknop te klikken (de twee streepjes).

Tot slot: er is tijdens de brunch op zondagmorgen als afsluiting van dit jubileumfeest ook een PowerPoint presentatie geweest waarbij dezelfde foto’s werden vertoond maar dan met tekst en muziek.
Gratis te verkrijgen als je maar een USB-stick meeneemt maar via WeTransfer kan dit ook. Mail als je dit wilt naar hp.evers@ziggo.nl

Veel kijkplezier!!

Sinds 1936