gratis golfclinic op de Gelpenberg.

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Zondag 11 augustus en zondag 25 augustus organiseert de Golfclub van onze buurtgenoot Harry Westen een gratis golfclinic op de Gelpenberg.

De start is vanaf 14.00 uur en leden van onze buurtvereniging zijn daarbij van harte uitgenodigd.

Wil je kennismaken maken met de golfsport, dan kun je je aanmelden via boschoordinfo@gmail.com.

M.v.g. Het bestuur

Hutten bouwen 2019

Nieuwsflits

Het kinderbestuur gaat een 2e activiteit organiseren. We gaan weer hutten bouwen en de leeftijd van de kinderen die mogen meedoen is van 3-15 jaar. Het is op zaterdag 24 augustus van 14.00-16.15 uur.

Er zijn ook enkele regels voor deze activiteit.

  1. Ouders mogen niet helpen!
  2. Je mag niet stelen van andere groepjes!
  3. Elk groepje krijgt voor de pauze een half uur de tijd en daarna nog 35 minuten.
  4. Je mag geen voorwerpen van huis meenemen!

Wil je meedoen geef je dan op via de mail: kinderbestuur@outlook.com en vergeet vooral niet je naam en leeftijd te vermelden. We hopen dat er veel kinderen meedoen.

Het kinderbestuur: Daan, Tsedey, Max, Senn

Staatsbosbeheer m.b.t. ‘beukenkap’ op het Matenpad

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Staatsbosbeheer heeft de volgende tekst per mail aan de familie Nistelrooij gestuurd, n.a.v. een bezoek om de plannen toe te lichten over de ‘beukenkap’ op het Matenpad (achter de Molenkamp):

Naar aanleiding van ons gezamenlijk bezoek aan de beukenlaan op 13 mei jl. wil ik u en uw buren informeren, zoals was afgesproken, over de huidige stand van zaken.

Naast het eerdere rapport uit 2017, waarin is gekeken naar de toenmalige toestand van de bomen en de laan in zijn geheel, hebben wij afgelopen week nogmaals een vitaliteit onderzoek laten uitvoeren van de beuken. Hieruit bleek dat de gezondheid toestand van de bomen verder achteruit is gegaan. Het advies uit dit 2e rapport was duidelijk; de laan op korte termijn kappen i.v.m. een verhoogd risico voor de publieke veiligheid.

Op 2 juli a.s. zullen wij als Staatsbosbeheer een onderhoud hebben met de gemeente Emmen, om e.e.a. toe te lichten en de planning van de werkzaamheden aan te geven. Deze zijn nog steeds het zelfde als aan u is medegedeeld op 13 mei 2019: velling van de laan 4e kwartaal 2019 / herplant van de laan 1e kwartaal 2020 met lindebomen.

Vòòr de velling zullen in de nazomer een aantal (8-10 st.) vleermuizenkasten in de directe omgeving worden opgehangen. Dit zijn mitigerende maatregelen die wij nemen aangezien vleermuizen oude, holle bomen als hun verblijfslocatie gebruiken. De kasten dienen dus om hen een tijdelijk (nacht)verblijf te bieden.

Dit zijn voor nu de laatste ontwikkeling omtrent de laan. Als er meer nieuws is zal ik me weer bij u melden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Boschoord

Barbecue

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,Op zaterdag 6 juli staat de jaarlijkse Boschoord BBQ weer op het programma. De BBQ start om 17.30 uur en vindt plaats in de tuin van het inloophuis. Zie de bijlage voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Boschoord

Boschoord in de Kroniek

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

De “Kroniek” is een tijdschrift van de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe. Volgens ons is de editie van juni 2019 voor Boschoorders  zeer interessant. In het tijdschrift staan namelijk artikelen, die met Boschoord te maken hebben, namelijk:

  • een artikel over het ontstaan van de wijk Boschoord;
  • een artikel over het ontstaan van de buurtvereniging;
  • een artikel over een “sportevenement” in de Molenkamp.

Wij hebben van de uitgever voldoende exemplaren afgenomen, om iedereen van deze editie van de voor Boschoord interessante “Kroniek” te kunnen voorzien.

Binnenkort wordt de “Kroniek” door ons bij alle buurtgenoten bezorgd.

We wensen iedereen veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Boschoord

Aktiviteitenprogramma 2019

Nieuwsflits

Alle leden hebben onlangs bij het innen van de contributie voor dit jaar een activiteitenprogramma ontvangen. Mocht u dit programma niet meer kunnen vinden dan kunt u deze ook lezen op onze site onder de rubriek activiteiten.

Paaseieren zoeken

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Het is weer zover, ook dit jaar verstopt de Paashaas eieren in het bos!

Willen de (klein) kinderen mee helpen zoeken? Meld ze dan voor 14 april aanstaande aan door het bijgevoegde opgaveformulier in te leveren bij Margriet Hassing, Burgemeester Tijmesstraat 44 of door te mailen naar boschoordinfo@gmail.com.

En dan gaan wij zaterdag 20 april a.s. samen met de Paashaas vanaf de steen aan de Molenkamp richting het Hunebed om eieren te zoeken.

Voor de ouders en opa’s en oma’s staat de koffie en thee met iets lekkers klaar!

Tot 20 april!

Hartelijke groet,

Bestuur Boschoord

Kennis café op 10 april

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Op 10 april is er in de Stenden Hogeschool een interessante avond over de vraag welk land het machtigst is van de wereld of gaat worden. Is dit China en dreigt Amerika haar leidende rol te verliezen?

In bijgaand document kunt u lezen wie er komt spreken en wat de inhoud van dit onderwerp verder zal zijn.

Deze avond begint deze keer om 20.00 uur en vanaf 19.15 uur is de zaal open.

Het oud papier wordt weer opgehaald

Nieuwflits

Beste buurtgenoten,

Op zaterdag 2 maart staat de oud-papier container weer bij het scouting-gebouw. Zaterdagochtend zullen we weer met de aanhanger langs rijden om het oud-papier op te halen.
Wij willen u wel vragen het oud-papier 
voor 09:00 uur aan de straat te zetten. 

M.v.g. Het bestuur

Sinds 1936