Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Boschoord / Nieuwjaarsborrel

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

In naam van het bestuur van Boschoord wens ik jullie een veilig, gelukkig, gezond en voorspoedig 2020 toe. We hopen dat het voor iedereen een bijzonder jaar mag worden.

Namens het bestuur wil ik jullie langs deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Boschoord op donderdag 23 januari 2020 (20:00 uur). Ook deze keer zullen we de ALV houden in café Groothuis, wederom in de grote zaal.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 17-01-2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2019
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Vaststellen kascommissie 2020
  4. Begroting 2020
 6. Bestuursverkiezing
 7. Commissie 85-jarig bestaan Boschoord
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:

 • Voorzitter: Henk Schutte
 • Secretaris: Margriet Hassing
 • Penningmeester: Ben Nales
 • Bestuurslid: Domenico Meloni (aftredend en niet herkiesbaar)
 • Bestuurslid: Frans van Nistelrooij
 • Bestuurslid: Anton Willemsma
 • Bestuurslid: Monique Kracht 

Voor de bestuursverkiezing zijn we op zoek een nieuw lid, omdat Domenico aftreedt als bestuurslid en niet herkiesbaar is. \

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, mee te helpen met het organiseren van activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid, meld je dan aan bij ondergetekende of via boschoordinfo@gmail.com. I.v.m. de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur sterk uit naar in ieder geval een kandidaat uit de Dennenlaan/Hunenbaan

Aansluitend aan de ALV willen we graag met jullie een borrel drinken op het nieuwe jaar en kunnen we nog gezellig bijpraten. Vanuit de vereniging krijgt ieder lid twee consumptiemunten, die kunnen worden besteed voor bier, fris of wijn. Overige dranken of dranken die duurder zijn, zijn voor eigen rekening.

P.S. Voorafgaand aan de ALV liggen het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV , het financieel verslag en de begroting voor 2020 ter inzage in de grote zaal.

Namens het bestuur,

Henk Schutte

Kenniscafe 15 januari

Nieuwsflits

Opera toetst en toont transitie en toekomst

“De opera is een spiegel van sociale omwentelingen en voorspelt wat er staat te gebeuren”, aldus Huub van ’t Hek, specialist op het gebied van de opera en gastspreker op 15 januari in het Kenniscafé Emmen. Op deze avond staat niet alleen de muziek van de opera centraal maar zal Van ’t Hek ook ingaan op de maatschappelijke functie van de opera in tijden van veranderingen én hij toetst deze aan de huidige tijd.

Voor de volledige tekst van deze aankondiging zie bijgevoegd document.  

Nieuwsbrief 15 januari 2020

 

Oud papier

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Komend weekend staat de oud papier container weer bij het scouting-gebouw. Het oud papier zal vanaf heden niet meer worden opgehaald. Dit betekent dat iedereen zelf het oud papier naar de oud papier container moet brengen. De container wordt maandagochtend weer opgehaald. De papiercontainer wordt altijd geplaatst op de eerste vrijdag van de oneven maanden en de maandag daarop weer opgehaald.

Maandag  06.01.2020

Vrijdag 06.03.2020 –
Maandag  09.03.2020

Vrijdag 01.05.2020 –
Maandag  04.05.2020

Vrijdag 03.07.2020 –
Maandag  06.07.2020

Vrijdag 04.09.2020 –
Maandag  07.09.2020

Vrijdag 06.11.2020 –
Maandag  09.11.2020

M.v.g. Het bestuur

Kerstattentie

Nieuwsflits

Zaterdag 21 december 2019 zijn 3 kerstmannen met een riksja bij alle leden van Boschoord langs geweest en hebben  hen een kerst- en nieuwjaarsgroet maar ook  een attentie gebracht. De buurtbewoners waren blij verrast. ( Foto: Ellen Visia)

Foto’s buurtvolleybal 2019

Nieuwsflits

Het volleybaltoernooi is alweer verleden tijd maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Deze zijn te vinden onder de pagina foto’s.

Overigens is het toernooi dit jaar gewonnen door het team van de Burgemeester Tijmesstraat. Gefeliciteerd!!!

Foto’s wijnproeverij 2019

Nieuwsflits

De foto’s van de wijnproeverij op zondag 24 november in de Drommedaar staan vanaf nu op onze site onder pagina foto’s.

U kunt elke foto die u leuk vindt opslaan door erop te klikken met de rechter muisknop. Veel kijkplezier!

Foto’s Sinterklaasfeest

Nieuwsflits

De foto’s van de Sinterklaasviering van 23 november zijn weer in de lucht. Sommige foto’s zijn verwijderd omdat ze onduidelijk waren. I.p.v. drie foto’s zijn er nu twee foto’s naast elkaar gezet en zijn ze beter zichtbaar.

Je kunt een foto ook opslaan door deze te selecteren. Met de rechter muisknop aanklikken en dan opslaan op je tablet, laptop of computer.

Veel kijkplezier!

Buurtwhatsapp “boschoor(t)jes”

Nieuwsflits

Beste deelnemer van Boschoordalert,

Op 17 november j.l. is er informatie over onze nieuwe (meer sociale) BuurtWhatsApp  “Boschoord(t)jes” in Boschoordalert geappt. Naar nu blijkt heeft niet iedereen de bijlage daarbij goed kunnen lezen.

Vandaar nogmaals dit bericht via de email:

Onze huidige Boschoordalert is een uitstekend medium, dat soms onjuist wordt gebruikt. Er verschijnen berichten op, die er eigenlijk niet in thuis horen. Daarom het idee om een nieuwe app voor de buurt in te voeren met de naam “Boschoord(t)jes”. Voor nadere bijzonderheden, zie de bijlage die te vinden is in de pagina Buurt Alert & Sociale Oproepen.

Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Eit Eefting
Parklaan 10
mailto:eit@datux.nl
tel 065 117 3293

Sinds 1936