Alle berichten van Hans Evers

Bericht van het kinderbestuur

Nieuwsflits

Wij als kinderbestuur hebben door omstandigheden niet veel kunnen doen maar zijn druk bezig om de planning voor eind 2020 klaar te maken. Door het coronavirus kunnen we nu niks doen dus zijn wij van plan om in september weer een activiteit te organiseren. Het wordt een vossenjacht op zaterdag 17 oktober van 17.00 tot 18.30 uur.

Tenslotte nog een mededeling want Senn is gestopt met het kinderbestuur. Gelukkig gaan we met ons drieën nog wel door (Tsedey, Max en Daan).

Met vriendelijke groeten
Het kinderbestuur

BuurtWhatsApp “Boschoord(t)jes”

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

En nu met bijlage…

Vorig jaar is er een nieuwe (meer sociale) BuurtWhatsApp “Boschoord(t)jes” in onze buurt geïntroduceerd.

Deze nieuwe app moet de bestaande buurtapp “Boschoordalert” min of meer ontlasten van onnodige berichten die niets met veiligheid,waarschuwingen en dergelijke te maken hebben.
De informatie daarover is echter alleen naar de deelnemers van Boschoordalert gestuurd.

Naar nu blijkt dachten veel deelnemers daarvan dat ze automatisch aan de nieuwe app zouden worden toegevoegd. Dat is niet het geval, men moet zich apart aanmelden.
Vandaar dit extra bericht en tevens voor diegenen die het bericht niet via Boschoordalert hebben ontvangen en daardoor nog niet op de hoogte waren.

Men kan zich aanmelden bij dezelfde beheerder als Boschoordalert,
Eit Eefting eit@datux.nl en 0651173293.

De buurtvereniging kan ook gebruik maken van deze app door herinneringen of wijzigingen van activiteiten bekend te maken.

Nadere informatie vindt u in de bijlage.

Vriendelijke groet,
Bestuur buurtvereniging Boschoord

Bijlage : BuurtWhatsApp Boschoord(t)jes

Gluren bij de buren

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Zondag 9 februari 2020 worden huiskamers door de hele gemeente Emmen omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent. Het Perzisch tapijt wordt tot podium gebombardeerd en de hoekbank tot tribune. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er optredens van rapformaties tot theatermakers en van cabaretiers tot 30-koppige koren. Kortom, voor elk wat wils. Kijk voor het actuele nieuws op de website van gluren bij de buren: https://glurenbijdeburen.nl/emmen

In Boschoord doet het inloophuis, Boslaan 135, mee!!
Met een optreden van het gelegenheidsensemble Moeder Aarde voortgekomen uit de musical “Hutspot”.
Zeven enthousiaste zangers en zangeressen en een swingend combo. Piano/keyboard, percussie, basgitaar en klarinet.
Ze brengen Nederlandstalige liedjes uit de musical.
We zijn vanaf 12.15 uur geopend en na het laatste optreden sluiten we de deuren.
Optredens om: 12.45, 14.15 en 15.45 uur. Voor bezoekers, buren en andere belangstellenden!! Entree is gratis en een vrije gift is mogelijk.

Ook Burgemeester Tijmesstraat 24 in Boschoord doet mee (Jan Hidding en Margot Willems) onder de naam AREA met interactief smartlaptheater. Een vrolijke vrouwengroep stapt in de wereld van de smartlap en maakt er samen een theatraal schouwspel van. Dit wil je, ook als buren, niet missen.
Optredens om 13.30, 15.00 en 16.30 uur.

M.v.g. Het bestuur.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Boschoord / Nieuwjaarsborrel

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

In naam van het bestuur van Boschoord wens ik jullie een veilig, gelukkig, gezond en voorspoedig 2020 toe. We hopen dat het voor iedereen een bijzonder jaar mag worden.

Namens het bestuur wil ik jullie langs deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Boschoord op donderdag 23 januari 2020 (20:00 uur). Ook deze keer zullen we de ALV houden in café Groothuis, wederom in de grote zaal.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 17-01-2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2019
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Vaststellen kascommissie 2020
  4. Begroting 2020
 6. Bestuursverkiezing
 7. Commissie 85-jarig bestaan Boschoord
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:

 • Voorzitter: Henk Schutte
 • Secretaris: Margriet Hassing
 • Penningmeester: Ben Nales
 • Bestuurslid: Domenico Meloni (aftredend en niet herkiesbaar)
 • Bestuurslid: Frans van Nistelrooij
 • Bestuurslid: Anton Willemsma
 • Bestuurslid: Monique Kracht 

Voor de bestuursverkiezing zijn we op zoek een nieuw lid, omdat Domenico aftreedt als bestuurslid en niet herkiesbaar is. \

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, mee te helpen met het organiseren van activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid, meld je dan aan bij ondergetekende of via boschoordinfo@gmail.com. I.v.m. de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur sterk uit naar in ieder geval een kandidaat uit de Dennenlaan/Hunenbaan

Aansluitend aan de ALV willen we graag met jullie een borrel drinken op het nieuwe jaar en kunnen we nog gezellig bijpraten. Vanuit de vereniging krijgt ieder lid twee consumptiemunten, die kunnen worden besteed voor bier, fris of wijn. Overige dranken of dranken die duurder zijn, zijn voor eigen rekening.

P.S. Voorafgaand aan de ALV liggen het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV , het financieel verslag en de begroting voor 2020 ter inzage in de grote zaal.

Namens het bestuur,

Henk Schutte

Foto’s Sinterklaasfeest

Nieuwsflits

De foto’s van de Sinterklaasviering van 23 november zijn weer in de lucht. Sommige foto’s zijn verwijderd omdat ze onduidelijk waren. I.p.v. drie foto’s zijn er nu twee foto’s naast elkaar gezet en zijn ze beter zichtbaar.

Je kunt een foto ook opslaan door deze te selecteren. Met de rechter muisknop aanklikken en dan opslaan op je tablet, laptop of computer.

Veel kijkplezier!

Buurtwhatsapp “boschoor(t)jes”

Nieuwsflits

Beste deelnemer van Boschoordalert,

Op 17 november j.l. is er informatie over onze nieuwe (meer sociale) BuurtWhatsApp  “Boschoord(t)jes” in Boschoordalert geappt. Naar nu blijkt heeft niet iedereen de bijlage daarbij goed kunnen lezen.

Vandaar nogmaals dit bericht via de email:

Onze huidige Boschoordalert is een uitstekend medium, dat soms onjuist wordt gebruikt. Er verschijnen berichten op, die er eigenlijk niet in thuis horen. Daarom het idee om een nieuwe app voor de buurt in te voeren met de naam “Boschoord(t)jes”. Voor nadere bijzonderheden, zie de bijlage die te vinden is in de pagina Buurt Alert & Sociale Oproepen.

Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Eit Eefting
Parklaan 10
mailto:eit@datux.nl
tel 065 117 3293

Verslag boswandeling o.l.v. boswachter Geerling Kruidhof

Nieuwsflits

Op zaterdagmiddag 21 september heeft een kleine groep bewoners van Boschoord, waaronder ook 2 kinderen  en een buitenlandse gast uit Oostenrijk o.l.v. boswachter Geerling Kruidhof een heel interessante wandeling door de Emmerdennen gemaakt.

Het was prachtig weer en Geerling heeft veel verteld over planten, bomen en dieren in het bos en ook over de noodzaak, om soms bomen te kappen, bijv. de beuken langs het Matenpad. Bij het zandmeertje werd gepauzeerd. Daar stonden koffie, thee, frisdrank en iets lekkers klaar. Na ruim 2 uur waren we weer bij het Inloophuis. Iedereen vond de boswandeling zeer de moeite waard. Je komt op plekken, waar je nog nooit bent geweest en je hoort veel wetenswaardigheden over de Emmerdennen.

Tony’s Chocolonely actie

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Namens de Ladies Circle Emmen willen we de Tony’s Chocolonely actie onder de aandacht brengen.

Je kunt alvast je chocoladereep of een mixdoos of proeferijtje aanschaffen. Van elk chocolade item gaat er €3 tot €4 naar ons landelijk goede doel Stichting Neurofibromatose en je steunt met jouw aankopen ook nog eens cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana.

Bestellen kan t/m 18 december via https://lc73.ladiescircle.nl/actie en wordt begin november bij Frans Alen geleverd.

Zie voor meer informatie: https://lc73.ladiescircle.nl/koop-nu-tonys-chocolonely-voor-het-goede-doel/

Met vriendelijke groeten, het bestuur