Alle berichten van Hans Evers

Gluren bij de buren

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Zondag 9 februari 2020 worden huiskamers door de hele gemeente Emmen omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent. Het Perzisch tapijt wordt tot podium gebombardeerd en de hoekbank tot tribune. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er optredens van rapformaties tot theatermakers en van cabaretiers tot 30-koppige koren. Kortom, voor elk wat wils. Kijk voor het actuele nieuws op de website van gluren bij de buren: https://glurenbijdeburen.nl/emmen

In Boschoord doet het inloophuis, Boslaan 135, mee!!
Met een optreden van het gelegenheidsensemble Moeder Aarde voortgekomen uit de musical “Hutspot”.
Zeven enthousiaste zangers en zangeressen en een swingend combo. Piano/keyboard, percussie, basgitaar en klarinet.
Ze brengen Nederlandstalige liedjes uit de musical.
We zijn vanaf 12.15 uur geopend en na het laatste optreden sluiten we de deuren.
Optredens om: 12.45, 14.15 en 15.45 uur. Voor bezoekers, buren en andere belangstellenden!! Entree is gratis en een vrije gift is mogelijk.

Ook Burgemeester Tijmesstraat 24 in Boschoord doet mee (Jan Hidding en Margot Willems) onder de naam AREA met interactief smartlaptheater. Een vrolijke vrouwengroep stapt in de wereld van de smartlap en maakt er samen een theatraal schouwspel van. Dit wil je, ook als buren, niet missen.
Optredens om 13.30, 15.00 en 16.30 uur.

M.v.g. Het bestuur.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Boschoord / Nieuwjaarsborrel

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

In naam van het bestuur van Boschoord wens ik jullie een veilig, gelukkig, gezond en voorspoedig 2020 toe. We hopen dat het voor iedereen een bijzonder jaar mag worden.

Namens het bestuur wil ik jullie langs deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Boschoord op donderdag 23 januari 2020 (20:00 uur). Ook deze keer zullen we de ALV houden in café Groothuis, wederom in de grote zaal.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 17-01-2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2019
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Vaststellen kascommissie 2020
  4. Begroting 2020
 6. Bestuursverkiezing
 7. Commissie 85-jarig bestaan Boschoord
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:

 • Voorzitter: Henk Schutte
 • Secretaris: Margriet Hassing
 • Penningmeester: Ben Nales
 • Bestuurslid: Domenico Meloni (aftredend en niet herkiesbaar)
 • Bestuurslid: Frans van Nistelrooij
 • Bestuurslid: Anton Willemsma
 • Bestuurslid: Monique Kracht 

Voor de bestuursverkiezing zijn we op zoek een nieuw lid, omdat Domenico aftreedt als bestuurslid en niet herkiesbaar is. \

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, mee te helpen met het organiseren van activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid, meld je dan aan bij ondergetekende of via boschoordinfo@gmail.com. I.v.m. de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur sterk uit naar in ieder geval een kandidaat uit de Dennenlaan/Hunenbaan

Aansluitend aan de ALV willen we graag met jullie een borrel drinken op het nieuwe jaar en kunnen we nog gezellig bijpraten. Vanuit de vereniging krijgt ieder lid twee consumptiemunten, die kunnen worden besteed voor bier, fris of wijn. Overige dranken of dranken die duurder zijn, zijn voor eigen rekening.

P.S. Voorafgaand aan de ALV liggen het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV , het financieel verslag en de begroting voor 2020 ter inzage in de grote zaal.

Namens het bestuur,

Henk Schutte

Foto’s Sinterklaasfeest

Nieuwsflits

De foto’s van de Sinterklaasviering van 23 november zijn weer in de lucht. Sommige foto’s zijn verwijderd omdat ze onduidelijk waren. I.p.v. drie foto’s zijn er nu twee foto’s naast elkaar gezet en zijn ze beter zichtbaar.

Je kunt een foto ook opslaan door deze te selecteren. Met de rechter muisknop aanklikken en dan opslaan op je tablet, laptop of computer.

Veel kijkplezier!

Buurtwhatsapp “boschoor(t)jes”

Nieuwsflits

Beste deelnemer van Boschoordalert,

Op 17 november j.l. is er informatie over onze nieuwe (meer sociale) BuurtWhatsApp  “Boschoord(t)jes” in Boschoordalert geappt. Naar nu blijkt heeft niet iedereen de bijlage daarbij goed kunnen lezen.

Vandaar nogmaals dit bericht via de email:

Onze huidige Boschoordalert is een uitstekend medium, dat soms onjuist wordt gebruikt. Er verschijnen berichten op, die er eigenlijk niet in thuis horen. Daarom het idee om een nieuwe app voor de buurt in te voeren met de naam “Boschoord(t)jes”. Voor nadere bijzonderheden, zie de bijlage die te vinden is in de pagina Buurt Alert & Sociale Oproepen.

Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Eit Eefting
Parklaan 10
mailto:eit@datux.nl
tel 065 117 3293

Verslag boswandeling o.l.v. boswachter Geerling Kruidhof

Nieuwsflits

Op zaterdagmiddag 21 september heeft een kleine groep bewoners van Boschoord, waaronder ook 2 kinderen  en een buitenlandse gast uit Oostenrijk o.l.v. boswachter Geerling Kruidhof een heel interessante wandeling door de Emmerdennen gemaakt.

Het was prachtig weer en Geerling heeft veel verteld over planten, bomen en dieren in het bos en ook over de noodzaak, om soms bomen te kappen, bijv. de beuken langs het Matenpad. Bij het zandmeertje werd gepauzeerd. Daar stonden koffie, thee, frisdrank en iets lekkers klaar. Na ruim 2 uur waren we weer bij het Inloophuis. Iedereen vond de boswandeling zeer de moeite waard. Je komt op plekken, waar je nog nooit bent geweest en je hoort veel wetenswaardigheden over de Emmerdennen.

Tony’s Chocolonely actie

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Namens de Ladies Circle Emmen willen we de Tony’s Chocolonely actie onder de aandacht brengen.

Je kunt alvast je chocoladereep of een mixdoos of proeferijtje aanschaffen. Van elk chocolade item gaat er €3 tot €4 naar ons landelijk goede doel Stichting Neurofibromatose en je steunt met jouw aankopen ook nog eens cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana.

Bestellen kan t/m 18 december via https://lc73.ladiescircle.nl/actie en wordt begin november bij Frans Alen geleverd.

Zie voor meer informatie: https://lc73.ladiescircle.nl/koop-nu-tonys-chocolonely-voor-het-goede-doel/

Met vriendelijke groeten, het bestuur

Staatsbosbeheer m.b.t. ‘beukenkap’ op het Matenpad

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Staatsbosbeheer heeft de volgende tekst per mail aan de familie Nistelrooij gestuurd, n.a.v. een bezoek om de plannen toe te lichten over de ‘beukenkap’ op het Matenpad (achter de Molenkamp):

Naar aanleiding van ons gezamenlijk bezoek aan de beukenlaan op 13 mei jl. wil ik u en uw buren informeren, zoals was afgesproken, over de huidige stand van zaken.

Naast het eerdere rapport uit 2017, waarin is gekeken naar de toenmalige toestand van de bomen en de laan in zijn geheel, hebben wij afgelopen week nogmaals een vitaliteit onderzoek laten uitvoeren van de beuken. Hieruit bleek dat de gezondheid toestand van de bomen verder achteruit is gegaan. Het advies uit dit 2e rapport was duidelijk; de laan op korte termijn kappen i.v.m. een verhoogd risico voor de publieke veiligheid.

Op 2 juli a.s. zullen wij als Staatsbosbeheer een onderhoud hebben met de gemeente Emmen, om e.e.a. toe te lichten en de planning van de werkzaamheden aan te geven. Deze zijn nog steeds het zelfde als aan u is medegedeeld op 13 mei 2019: velling van de laan 4e kwartaal 2019 / herplant van de laan 1e kwartaal 2020 met lindebomen.

Vòòr de velling zullen in de nazomer een aantal (8-10 st.) vleermuizenkasten in de directe omgeving worden opgehangen. Dit zijn mitigerende maatregelen die wij nemen aangezien vleermuizen oude, holle bomen als hun verblijfslocatie gebruiken. De kasten dienen dus om hen een tijdelijk (nacht)verblijf te bieden.

Dit zijn voor nu de laatste ontwikkeling omtrent de laan. Als er meer nieuws is zal ik me weer bij u melden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Boschoord

Boschoord in de Kroniek

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

De “Kroniek” is een tijdschrift van de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe. Volgens ons is de editie van juni 2019 voor Boschoorders  zeer interessant. In het tijdschrift staan namelijk artikelen, die met Boschoord te maken hebben, namelijk:

 • een artikel over het ontstaan van de wijk Boschoord;
 • een artikel over het ontstaan van de buurtvereniging;
 • een artikel over een “sportevenement” in de Molenkamp.

Wij hebben van de uitgever voldoende exemplaren afgenomen, om iedereen van deze editie van de voor Boschoord interessante “Kroniek” te kunnen voorzien.

Binnenkort wordt de “Kroniek” door ons bij alle buurtgenoten bezorgd.

We wensen iedereen veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Boschoord