Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de jaarvergadering. Alle bestuursleden kennen een standaard zittingstermijn van 2 jaar.
Om het contact met de leden zo informeel mogelijk te houden, is de hele buurt opgedeeld en heeft elk bestuurslid zijn/haar deelgebied.
De bestuursleden komen in hun deelgebied de contributie innen en zijn aanspreekpunt voor allerlei zaken omtrent de buurtvereniging.
Tevens verzorgen zij de informatie naar degenen die geen e-mail hebben.

In verband met wijzigingen in de bestuurssamenstelling zoals deze is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 26 januari jl. bestaat het bestuur nu uit de volgende leden:

Voorzitter:  Erwin Harder 
Secretaris:   Stefan Wijnands
Penningmeester:  Kelly Venema

Bestuursleden: 
Peter Jan Poppen (bestuurslid)
Jan Sijken (bestuurslid)
Manon Rolink (bestuurslid)
Geert Schutrups (EOP)

Aanspreekpersonen deelgebieden
Jan Sijken: Burg. Tijmesstraat 29 t/m 49
Geert Schutrups: Parklaan + Burg. Tijmesstraat 16 t/m 28
Stefan Wijnands: Burg. Tijmesstraat 3 t/m 14 + Boslaan
Erwin Harder: Molenkamp
Kelly Venema: Dennenlaan 3 t/m 35
Manon Rolink: Hunebaan , Sparrenlaan + Dennenlaan 43 t/m 59

Sinds 1936