Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de jaarvergadering. Alle bestuursleden kennen een standaard zittingstermijn van 2 jaar. Om het contact met de leden zo informeel mogelijk te houden is de hele buurt opgedeeld en heeft elk bestuurslid zijn/haar deelgebied. De bestuursleden komen in hun deelgebied de contributie innen en zijn aanspreekpunt voor allerlei zaken omtrent de buurtvereniging. Tevens verzorgen zij de informatie naar degenen die geen e-mail hebben.

In verband met wijzigingen in de bestuurssamenstelling zoals deze is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 februari jl. 2022 bestaat het bestuur nu uit de volgende leden:

Van bovenstaand document is ook een download beschikbaar voor degenen die het prettig vinden dit ook op papier te hebben (zie hieronder).

Download: bestuur en deelgebieden

Sinds 1936