Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de jaarvergadering. Alle bestuursleden kennen een standaard zittingstermijn van 2 jaar. Om het contact met de leden zo informeel mogelijk te houden is de hele buurt opgedeeld en heeft elk bestuurslid zijn/haar deelgebied.

De bestuursleden komen in hun deelgebied de contributie innen en zijn aanspreekpunt voor allerlei zaken omtrent de buurtvereniging. Tevens verzorgen zij de informatie naar degenen die geen e-mail hebben.

De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Henk Schutte,  Parklaan 3;
Deelgebied Parklaan en Burgemeester Tijmesstraat 16 t/m 29;
email: boschoordinfo@gmail.com; tel.: 0610061315

Secretaris: Margriet Hassing, Burgemeester Tijmesstraat 44;
Deelgebied Hunenbaan 3,4,5,7,   Dennenlaan 48,50,52,57,59 en Sparrenlaan 3;

Penningmeester: Ben Nales, Dennenlaan 7;
Deelgebied Boslaan 15,16,136 en Burgemeester Tijmesstraat 3 t/m 14

Bestuursleden
Frans van Nistelrooij: deelgebied Molenkamp,
Monique Kracht:   deelgebied Burgemeester Tijmesstraat 30 t/m49
Anton Willemsma: deelgebied Dennenlaan 3 t/m31
Wanda Evers:  deelgebied Dennenlaan 33 t/m55

Sinds 1936