Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de jaarvergadering. Alle bestuursleden kennen een standaard zittingstermijn van 2 jaar. Om het contact met de leden zo informeel mogelijk te houden is de hele buurt opgedeeld en heeft elk bestuurslid zijn/haar deelgebied. De bestuursleden komen in hun deelgebied de contributie innen en zijn aanspreekpunt voor allerlei zaken omtrent de buurtvereniging. Tevens verzorgen zij de informatie naar degenen die geen e-mail hebben.

In verband met wijzigingen in de bestuurssamenstelling zoals deze is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 februari jl. 2022 bestaat het bestuur nu uit de volgende leden:

Voorzitter: Henk Schutte 
Secretaris:  Kelly Venema
Penningmeester:  Erwin Harder

Bestuursleden: 
Monique Kracht
Wanda Evers
Frans van Nistelrooij
Manon Rolink
Geert Schutrups (EOP)

Aanspreekpersonen deelgebieden
Wanda Evers: Boslaan+Burg. Tijmesstraat 2 t/m 14
Henk Schutte / Geert Schutrups: Parklaan+Burg. Tijmesstraat 16 t/m 28
Monique Kracht: Burg. Tijmesstraat 29 t/m 49
Erwin Harder / Frans van Nistelrooij: Molenkamp
Kelly Venema: Dennenlaan 3 t/m 37
Manon Rolink: Dennenlaan 43 t/m 59 + Hunebaan en Sparrenlaan

U kunt deze tekst ook als bijlage opslaan (pdf-bestand, zie hieronder).

Bestuur en deelgebieden

Sinds 1936