Running dinner

Beste buurtgenoten,

Ook dit jaar organiseren we weer een running dinner en wel op zaterdag 7 mei. Als je aan het running dinner deelneemt, maak je thuis voor jezelf en – in de regel – 4 andere mensen een voor-, hoofd- of nagerecht. Gedurende de andere 2 gangen ben je gast bij buurtgenoten.
Zie de bijlage hieronder voor meer informatie.
Wij hopen je te mogen begroeten op 7 mei!!

Vriendelijke groet,
Bestuur buurtvereniging Boschoord

Bijlage: Running dinner

Mededeling bestuur en activiteitenkalender 2022

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Op 17 februari jl. heeft de algemene jaarvergadering (ALV) van Boschoord plaatsgevonden in Groothuis. Tijdens deze vergadering is er een nieuw bestuur gekozen. Op de pagina bestuur op de site kunnen jullie lezen welke personen dit zijn.

Het nieuwe bestuur heeft inmiddels de activiteitenkalender voor het nieuwe jaar samengesteld. Deze vinden jullie op de pagina activiteiten.
We hopen dat dit jaar alle activiteiten door kunnen gaan en dat we allemaal een gezond 2022 zullen hebben.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur

Paaseieren zoeken

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Het is weer zover, ook dit jaar verstopt de Paashaas eieren in het bos!
Willen de (klein) kinderen mee helpen zoeken? Geef ze dan op voor 10 april aanstaande per mail naar boschoordinfo@gmail.com of lever bijgaand opgavestrookje in bij Kelly Venema aan Dennenlaan 11.Zie voor meer informatie de bijlage onderaan dit bericht 

Voor de ouders en opa’s en oma’s staat de koffie en thee met iets lekkers klaar! Tot 16 april!

M.v.g. het bestuur.

Paaseieren zoeken

Brief EOP (erkende overleg partners)

Nieuwflits

Onlangs hebben alle leden een brief met een antwoordformulier ontvangen van onze vertegenwoordigers in het EOP. Deze brief hebben we ook vanwege het belang ervan nu ook op de site geplaatst. Dus mocht u die brief zijn kwijt geraakt, geen nood want deze is nu ook te downloaden bij de pagina EOP.

Website buurtvereniging Oud Allee

Nieuwsflits

Onlangs heeft het bestuur het verzoek gekregen om de website van buurtvereniging Oud Allee in onze website op te nemen. Uiteraard zijn we bereid aan dit verzoek gehoor te geven. Onze website wordt eveneens op hun site vermeld.

De website van Oud Allee kunt u vinden onder de rubriek links rechtsboven van onze site.

Met vriendelijke groeten

Het bestuur

Bericht van Staatsbosbeheer

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Onderstaande mail hebben we ontvangen van Staatsbosbeheer.

Het is enige tijd stil geweest omtrent de beukenlaan langs het Matenpad. Sinds de vorige informatie van 10 oktober jl. zijn we druk in overleg geweest met verschillende partijen. Het zal u niet zijn ontgaan dat er een publieke actie is gestart om de kap van de beukenlaan te voorkomen (Red de beukenlaan Emmen). Deze partij heeft na het onderzoek van Staatsbosbeheer, om de conditie van de bomen vast te stellen, een tegen onderzoek laten uitvoeren. In grote lijnen kwamen beide onderzoeken tot dezelfde resultaten; echter niet tot dezelfde conclusie.
Vervolgens is er in opdracht van Staatsbosbeheer een extra onderzoek uitgevoerd, een zgn. picus meting. Hierbij wordt d.m.v. geluidsgolven in de boom metingen gedaan in hoeverre de boom van binnen is aangetast. Hieruit bleek nogmaals dat de laan sterk achteruit gaat in conditie. Dit laatste onderzoek is gedeeld en besproken met de gemeente en de actiegroep. Begin dit jaar hebben alle partijen met elkaar gesproken over de voorgenomen ingrepen. Eén ervan was om de laan te vervangen door lindebomen. Dit was en is niet bespreekbaar voor de actiegroep, die vast blijft houden aan de beukenbomen zo lang mogelijk. Gezien de tijd is het ons helaas niet gelukt om enige maatregelen te nemen voor 15 maart 2020. Hierna start het broedseizoen en mogen wij niet meer snoeien en kappen.
Om de veiligheid te waarborgen zijn wij genoodzaakt om na de zomer (sept-okt) een snoeibeurt uit te laten voeren in de laan waarbij enkele bomen zullen worden verwijderd. Dit, aangezien uit beide onafhankelijke rapporten naar voren kwam dat deze een zeer korte levensverwachting hebben, en om die reden gekapt dienen te worden. Omdat aanvulling met jonge bomen in de bestaande laan geen toekomst heeft, zullen we genoegen moeten nemen met enkele open plekken in de laan. De komende jaren zullen we dus doorgaan met de bomen die er nog staan en welke we jaarlijks zullen inspecteren, en zo nodig zullen snoeien.

In het verleden was u gewend om contact te hebben met mijn oud collega Geerling Kruidhof. Maar deze is op 1 april jl. met pensioen gegaan. De opvolging van publieke boswachters taken ligt nu bij mijn nieuwe collega Wenda Kloen. Zij zal u de komende tijd, indien nodig, informeren over mogelijk nieuwe ontwikkelingen omtrent deze laan.

Met vriendelijke groet,
Hans Tjoonk
Boswachter Beheer

M.v.g. het bestuur

Sinds 1936