Categoriearchief: Nieuws

28 november: Sinterklaas in Boschoord

Nieuwsflits

Vannacht is een Piet van Sinterklaas in het Inloophuis geweest en heeft een kadootje in de schoentjes gedaan van 13 kinderen uit Boschoord, die gisteravond hun schoentje in het Inloophuis hadden klaargezet.
Vanmorgen om 11 uur zijn ze weer naar het Inloophuis gekomen en hebben hun kadootje opgehaald.
Natuurlijk hebben ze nog voor Sinterklaas gezongen.
Maar die mocht er natuurlijk vanwege  het coronavirus zelf niet bij zijn en zijn Pieten ook niet.
Nu vraagt iedereen zich  waarschijnlijk  af, waarom dat potje op de tafel staat.
Twan Schutrups weet wel waarom.

 

   

Sinterklaas

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Over een aantal weken is het alweer 5 december en uiteraard komt ook Sinterklaas dit jaar weer langs in Boschoord. Dit jaar op een iets andere manier i.v.m. Corona.

In de bijlage vinden jullie meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Lampionnenoptocht en Sint Maarten

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Hierbij enkele mededelingen voor de geplande activiteiten, n.a.v de persconferentie van afgelopen week en de tijdelijke verzwaring van de maatregelen.

Lampionnenoptocht. Helaas zijn we genoodzaakt om de geplande lampionnenoptocht te annuleren. De groepsgrootte laat dit helaas niet toe.

Sint Maarten. En dan de vraag of de kinderen wel of niet langs de huizen mogen lopen tijdens Sint Maarten. Hierover het volgende. In Drenthe mogen kinderen lampion lopen, uiteraard met inachtneming van de Corona regels. Ouders blijven op gepaste afstand, terwijl kinderen hun mooie liedjes zingen in deze donkere periode. Daarnaast nog een tip: Zet een kaarsje bij de deur als je open doet. Met respect voor elkaars wensen, keuzes en angsten kunnen we er voor de kinderen een mooie avond van maken. We denk dat het zingen van “Juffrouw Kikkerdril” dit jaar wel een keer in de kast kan blijven. 

Blijf gezond allen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Kerstpakkettenactie Rotary club Emmen ’t Loo

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners

Het bestuur van de Rotary Emmen ’t Loo heeft besloten de kerstpakketten actie af te blazen. Met de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk dat alle leveranciers hun producten kunnen leveren. De logistiek rondom het inpakken en verzenden werden ook een probleem.

Volgend jaar willen ze het opnieuw proberen, hopelijk zonder Covid-19! Het goede doel ‘Inloophuis Emmen’ op de Boslaan blijft volgend jaar gewoon bestaan. Met een medewerker van het Inloophuis is dit besproken. Ze vond het natuurlijk erg jammer maar wel begrijpelijk.

Ze zijn bezig met de medewerkers en bezoekers om toch wat extra geld te genereren door lekkers en vogeltaarten te verkopen die ze zelf maken. Het gaat hier om appeltaart, kruidkoek, cake, boterkoek, koekjes etc……. en een vogeltaart met of zonder standaard met allerlei lekkernij voor de vogels in de tuin.

Om ‘ons’ Inloophuis nog wat te steunen, willen we toch een beetje reclame maken voor hun actie (verkoop van eigen gebakken lekkernij en vogeltaarten). Mensen kunnen van maandag t/m vrijdag bellen tussen 10.30 en 17.00 naar 088-8789628 om een bestelling te plaatsen. Mensen kunnen het dan afhalen op een dag dat het hen uitkomt. Binnenkort komt hun actie op hun eigen site te staan.

M.v.g. het bestuur

Kerstpakkettenactie Rotary Club Emmen ’t loo

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten.

Graag willen we u erop attent maken dat Rotary Club Emmen ’t Loo, waarvan o.a. onze buurtgenoten Fransje Alen-Davids en Jan Sijken lid zijn, een actie hebben hebben opgezet met als goede doel ons eigen ‘ínloophuis’ aan de Boslaan van Cosis. Samen met Jeroen Alen is hiervoor gelobbyd en de Rotary heeft dit initiatief omarmd.

Het gaat om een kerstpakkettenactie. Van elk pakket, te betalen 50 euro, gaat er 10 euro naar het inloophuis, hoe geweldig is dat!

Indien u gebruik wil maken van deze actie lees dan de extra informatie in de bijlage hieronder.

M.v.g. Het Bestuur

COVID-19 virus en de gevolgen hiervan voor onze activiteiten

Nieuwsflits

Alle leden van de buurtvereniging hebben de afgelopen tijd bericht ontvangen waarin wordt medegedeeld dat de volgende activiteiten vanwege de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus, niet door kunnen gaan. Dit betreft:

  1. Wijnproeverij zondag 25 oktober
  2. Running dinner zaterdag 7 november

Ook voor de overige geplande activiteiten zullen we berichtgeving in de gaten houden.

M.v.g. Het bestuur

Boswandeeling o.l.v. Geerling Kruidhof

Nieuwsflits

Op vrijdagavond 19 juni hebben 16 Boschoorders o.l.v. de nu gepensioneerde boswachter Geerling Kruidhof een prachtige wandeltocht door de Emmerdennen gemaakt. Bij het bosmeertje van Haantjebak werd koffie gedronken. Ter illustratie staan hieronder drie foto’s van deze wandeling

Ben Nales

Werkzaamheden aan het spoor

Onlangs heeft iedereen die meedoet met de sociale buurtapp “Boschoord(t)jes” een link ontvangen waarmee op YouTube ter illustratie te zien is hoe met groot materieel werkzaamheden op een spoorlijn worden uitgevoerd, zeer indrukwekkend. Het geeft een goed beeld hoe dit vorige week op het spoor bij het station in Emmen is gegaan. Deze link staat nu ook tijdelijk onderaan dit bericht zodat ook anderen dit filmpje kunnen zien.

Met vriendelijke groeten

Hans Evers (beheerder website)

Bericht van Staatsbosbeheer

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Onderstaande mail hebben we ontvangen van Staatsbosbeheer.

Het is enige tijd stil geweest omtrent de beukenlaan langs het Matenpad. Sinds de vorige informatie van 10 oktober jl. zijn we druk in overleg geweest met verschillende partijen. Het zal u niet zijn ontgaan dat er een publieke actie is gestart om de kap van de beukenlaan te voorkomen (Red de beukenlaan Emmen). Deze partij heeft na het onderzoek van Staatsbosbeheer, om de conditie van de bomen vast te stellen, een tegen onderzoek laten uitvoeren. In grote lijnen kwamen beide onderzoeken tot dezelfde resultaten; echter niet tot dezelfde conclusie.
Vervolgens is er in opdracht van Staatsbosbeheer een extra onderzoek uitgevoerd, een zgn. picus meting. Hierbij wordt d.m.v. geluidsgolven in de boom metingen gedaan in hoeverre de boom van binnen is aangetast. Hieruit bleek nogmaals dat de laan sterk achteruit gaat in conditie. Dit laatste onderzoek is gedeeld en besproken met de gemeente en de actiegroep. Begin dit jaar hebben alle partijen met elkaar gesproken over de voorgenomen ingrepen. Eén ervan was om de laan te vervangen door lindebomen. Dit was en is niet bespreekbaar voor de actiegroep, die vast blijft houden aan de beukenbomen zo lang mogelijk. Gezien de tijd is het ons helaas niet gelukt om enige maatregelen te nemen voor 15 maart 2020. Hierna start het broedseizoen en mogen wij niet meer snoeien en kappen.
Om de veiligheid te waarborgen zijn wij genoodzaakt om na de zomer (sept-okt) een snoeibeurt uit te laten voeren in de laan waarbij enkele bomen zullen worden verwijderd. Dit, aangezien uit beide onafhankelijke rapporten naar voren kwam dat deze een zeer korte levensverwachting hebben, en om die reden gekapt dienen te worden. Omdat aanvulling met jonge bomen in de bestaande laan geen toekomst heeft, zullen we genoegen moeten nemen met enkele open plekken in de laan. De komende jaren zullen we dus doorgaan met de bomen die er nog staan en welke we jaarlijks zullen inspecteren, en zo nodig zullen snoeien.

In het verleden was u gewend om contact te hebben met mijn oud collega Geerling Kruidhof. Maar deze is op 1 april jl. met pensioen gegaan. De opvolging van publieke boswachters taken ligt nu bij mijn nieuwe collega Wenda Kloen. Zij zal u de komende tijd, indien nodig, informeren over mogelijk nieuwe ontwikkelingen omtrent deze laan.

Met vriendelijke groet,
Hans Tjoonk
Boswachter Beheer

M.v.g. het bestuur

Bericht van het kinderbestuur

Nieuwsflits (aangepast)

Wij als kinderbestuur hebben door omstandigheden niet veel kunnen doen maar zijn druk bezig om de planning voor eind 2020 klaar te maken. Door het coronavirus kunnen we nu niks doen dus zijn wij van plan om in oktober weer een activiteit te organiseren. Het wordt een vossenjacht op zaterdag 17 oktober van 17.00 tot 18.30 uur. Ook gaan wij nog in december van dit jaar een passende activiteit organiseren.

Voor de vossenjacht kunnen jullie je aanmelden bij www.kinderbestuur@outlook.com maar houdt ook de website van de buurtvereniging in de gaten want daar wordt ook tijdig de nodige informatie gegeven www.bvboschoord.nl

Tenslotte nog een mededeling want Senn is gestopt met het kinderbestuur. Gelukkig gaan we met ons drieën nog wel door (Tsedey, Max en Daan).

Met vriendelijke groeten
Het kinderbestuur