Categoriearchief: Nieuws

Uitnodiging jaarvergadering buurtvereniging

Beste buurtgenoten,

Namens het bestuur wil ik jullie langs deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van buurtvereniging Boschoord op donderdag 15 februari 2024 (20:00 uur). Deze vergadering zal worden gehouden in café Groothuis.

De agenda ziet er als volgt uit:
1.       Opening
2.       Ingekomen stukken / mededelingen
3.       Notulen jaarvergadering 2023
4.       Jaarverslag 2023
5.       Financiën
– Financieel jaarverslag 2023
– Verslag van de kascommissie
– Vaststellen kascommissie 2024
– Begroting 2024
6.       Bestuursverkiezing
7.       Rondvraag
8.       Sluiting

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:
*         Voorzitter: Erwin Harder
        Secretaris:  Stefan Wijnands
*         Penningmeester: Kelly Venema
*         Bestuurslid: Wanda Evers (aftredend en niet herkiesbaar)
       Bestuurslid: Peter-Jan Popping
*         Bestuurslid: Manon Rolink
*         Bestuurslid: Geert Schutrups (EOP)

Voor de bestuursverkiezing zijn we op zoek naar een bestuurslid. U kunt zich tot 14 februari aanmelden via boschoordinfo@gmail.com. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, mee te helpen met het organiseren van activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid, meld je dan aan.

Aansluitend aan de ALV willen we graag met jullie een borrel drinken en kunnen we nog gezellig bijpraten. Vanuit de vereniging krijgt ieder lid twee consumptiemunten, die kunnen worden besteed aan bier, fris of wijn. Overige dranken zijn voor eigen rekening.

P.S. Voorafgaand aan de ALV liggen het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV , het financieel verslag en de begroting voor 2024 ter inzage in de grote zaal.

Namens het bestuur,
Erwin Harder

Voor de liefhebbers

Er staat op de site nu een volledige presentatie van het 85-jarig jubileum van onze buurt in 2021. Dus geen afzonderlijke foto’s maar alles in een show. Te vinden onder de pagina 2021-Boschoord 85 jaar.

Veel kijkplezier.

Mooiste versierde tuin lampion-optocht ’23

Nieuwsflits

Nu alle perikelen voorbij zijn, is het tijd om de uitslag van de mooiste versierde tuinen te delen en op de website te zetten

Met 7 van de 11 stemmen (de kinderen die meeliepen op 10 november mochten stemmen) heeft de familie Schutrups aan de Burg. Tijmesstr. 14 gewonnen. Hieronder twee foto’s van de winnaar.
Namens het bestuur gefeliciteerd!

Foto’s running dinner

Nieuwsflits

Er zijn foto’s binnengekomen van het running dinner van zaterdag 4 november. Deze staan onder het tabblad foto’s bovenaan op de homepage. Het is een slideshow zodat elke foto apart na 5 seconden in beeld komt. Je kunt deze ook met de pijltjestoets voor- of achteruit doen of pauzeren rechtsboven.
Foto’s die nog binnenkomen zullen eraan toegevoegd worden.

Veel kijkplezier!

Terugblik buurtfeest Boschoord 85 jaar

Nieuwsflits

Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het dan zover.
Op de site van de homepagina is naast de pagina foto’s een nieuwe pagina toegevoegd met de naam 2021-Boschoord 85 jaar.
Op deze pagina is grote terugblik te zien van alle activiteiten die in september 2021 voor dit jubileum zijn gehouden met hier en daar ook een kleine historische terugblik.
De onderwerpen en de daarbij behorende foto’s zijn op volgorde gerubriceerd en in de vorm van een slide-show te zien. Elke foto heeft een tijdsduur van 5 seconden en op het eind zal de slide-show zich herhalen. Je kunt het ook stopzetten door op de pauzeknop te klikken (de twee streepjes).

Tot slot: er is tijdens de brunch op zondagmorgen als afsluiting van dit jubileumfeest ook een PowerPoint presentatie geweest waarbij dezelfde foto’s werden vertoond maar dan met tekst en muziek.
Gratis te verkrijgen als je maar een USB-stick meeneemt maar via WeTransfer kan dit ook. Mail als je dit wilt naar hp.evers@ziggo.nl

Veel kijkplezier!!

Foto’s buurt barbecue weer on-line

Nieuwsflits

Na wat kunst- en vliegwerk staan de foto’s nu op de juiste manier op de website. Je kunt ze vinden onder de pagina foto’s in de vorm van een slide-show. Na elke 5 seconden verschijnt er één maar je kunt de foto ook langer in beeld houden door er op te klikken.
Mocht er iemand zijn die ook foto’s heeft gemaakt dan kunnen die er aan toegevoegd worden. Even mailen naar hp.evers@ziggo.nl.

Veel kijkplezier!

Van de bestuurstafel

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Op 26 januari jl. heeft de algemene leden vergadering (ALV) van Boschoord plaatsgevonden in café Groothuis.
Tijdens deze vergadering is er een nieuw bestuur gevormd die u kunt u terugvinden onder de pagina “Bestuur”.
De bijlagen van de notulen van deze ALV en het jaarverslag 2022 staan onderaan dit bericht.

Het nieuwe bestuur heeft ook voor dit jaar weer een mooie activiteitenkalender samengesteld. Deze kunt u terugvinden onder de pagina “Activiteiten 2023″.

Daarnaast heeft het bestuur besloten om dit jaar het oud papier bij u op te halen. De reden voor deze keuze is dat het oud papier op dit moment zorgt voor een leuke extra inkomstenbron voor de buurtvereniging. De data vindt u op de activiteitenkalender. 

Wist u dat er binnen deze buurtvereniging een lief en leed potje is?
Dit is bedoeld om mensen die langdurig ziek zijn een hart onder de riem te steken. Kent u iemand, geef dit aan bij het bestuur. 

De eerste week van april zal het bestuur langskomen om de contributie te innen. Dit kan contant of via een Qr-code.
Ook zal de activiteitenkalender dan fysiek worden uitgedeeld.

PS: Mocht u een email-adres willen toevoegen of gegevens willen wijzigen, laat ons dit weten.

We hopen op veel animo tijdens alle activiteiten in het jaar 2023. 

M.v.g. het bestuur. 

Bijlage jaarverslag 2022

Bijlage notulen ALV 2023