Categoriearchief: Nieuws

Boswandeling en barbecue

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Bij deze een reminder voor de boswandeling aanstaande vrijdagavond! Het wordt prachtig weer, dus meld je gezellig aan.
Verzamelen bij het inloophuis, start wandeling 19:00 uur.
Meer info zie de bijlage verder

Tot vrijdagavond. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur. 

Bijlage: boswandeling 9 juni

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners

Bij deze alvast een Save the date voor de buurt BBQ op 16 juli.
Nu hoor ik u zeggen 16 juli, op de kalender staat toch 15 juli?
Dit klopt maar we hebben deze verplaatst naar de 16e. 
Aanvang rond 15:00 uur. Aanmelden en verdere informatie volgt nog. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur. 

Uitnodiging klootschieten

Nieuwsflits

Goedenavond buurtbewoners,

Graag nodigen wij jullie uit voor het Klootschieten op zaterdagmiddag 13 mei a.s.
Helaas is het vorig jaar niet doorgegaan i.v.m te weinig aanmeldingen. Hopelijk komt daar dit jaar verandering in. Hoe leuk is het om als gezin mee te doen en een leuke middag te hebben.
Geef je snel op via de mail. boschoordinfo@gmail.com

Het Klootschieten begint om 12:30 bij het Scoutinggebouw en zal ongeveer 3,5 uur duren. Houd rekening met een route van circa 3 kilometer. Zie bijlage voor alle informatie.
Hopelijk zien we elkaar op zaterdagmiddag 13 mei. 

Ps: Het klootschieten gaat door bij minimaal 20 deelnemers.

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur. 

Bijlage: klootschieten

Paaseieren zoeken

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Het is weer zover, ook dit jaar verstopt de Paashaas eieren in het bos! Willen de (klein)kinderen mee helpen zoeken?
Geef ze dan op vóór 4 april aanstaande, per mail via boschoordinfo@gmail.com of lever bijgaand opgavestrookje in bij Stefan Wijnands aan De Molenkamp 2. Zie voor meer informatie de bijlage.

Tot 8 april!

M.v.g. het bestuur

Bijlage paaseieren zoeken

Van de bestuurstafel

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Op 26 januari jl. heeft de algemene leden vergadering (ALV) van Boschoord plaatsgevonden in café Groothuis.
Tijdens deze vergadering is er een nieuw bestuur gevormd die u kunt u terugvinden onder de pagina “Bestuur”.
De bijlagen van de notulen van deze ALV en het jaarverslag 2022 staan onderaan dit bericht.

Het nieuwe bestuur heeft ook voor dit jaar weer een mooie activiteitenkalender samengesteld. Deze kunt u terugvinden onder de pagina “Activiteiten 2023″.

Daarnaast heeft het bestuur besloten om dit jaar het oud papier bij u op te halen. De reden voor deze keuze is dat het oud papier op dit moment zorgt voor een leuke extra inkomstenbron voor de buurtvereniging. De data vindt u op de activiteitenkalender. 

Wist u dat er binnen deze buurtvereniging een lief en leed potje is?
Dit is bedoeld om mensen die langdurig ziek zijn een hart onder de riem te steken. Kent u iemand, geef dit aan bij het bestuur. 

De eerste week van april zal het bestuur langskomen om de contributie te innen. Dit kan contant of via een Qr-code.
Ook zal de activiteitenkalender dan fysiek worden uitgedeeld.

PS: Mocht u een email-adres willen toevoegen of gegevens willen wijzigen, laat ons dit weten.

We hopen op veel animo tijdens alle activiteiten in het jaar 2023. 

M.v.g. het bestuur. 

Bijlage jaarverslag 2022

Bijlage notulen ALV 2023

Aanpak Eikenprocessierups 2022

Nieuwflits

Van het secretariaat van het EOP (erkende overlegpartners) ontvingen wij een persbericht over de aanpak van de Eikenprocessierups.
Het volledige document kunt u als PDF-bestand terugvinden op pagina Erkende Overlegpartners (EOP).

Het bestuur

Brief EOP (erkende overleg partners)

Nieuwflits

Onlangs hebben alle leden een brief met een antwoordformulier ontvangen van onze vertegenwoordigers in het EOP. Deze brief hebben we ook vanwege het belang ervan nu ook op de site geplaatst. Dus mocht u die brief zijn kwijt geraakt, geen nood want deze is nu ook te downloaden bij de pagina EOP.

Bericht van Staatsbosbeheer

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Onderstaande mail hebben we ontvangen van Staatsbosbeheer.

Het is enige tijd stil geweest omtrent de beukenlaan langs het Matenpad. Sinds de vorige informatie van 10 oktober jl. zijn we druk in overleg geweest met verschillende partijen. Het zal u niet zijn ontgaan dat er een publieke actie is gestart om de kap van de beukenlaan te voorkomen (Red de beukenlaan Emmen). Deze partij heeft na het onderzoek van Staatsbosbeheer, om de conditie van de bomen vast te stellen, een tegen onderzoek laten uitvoeren. In grote lijnen kwamen beide onderzoeken tot dezelfde resultaten; echter niet tot dezelfde conclusie.
Vervolgens is er in opdracht van Staatsbosbeheer een extra onderzoek uitgevoerd, een zgn. picus meting. Hierbij wordt d.m.v. geluidsgolven in de boom metingen gedaan in hoeverre de boom van binnen is aangetast. Hieruit bleek nogmaals dat de laan sterk achteruit gaat in conditie. Dit laatste onderzoek is gedeeld en besproken met de gemeente en de actiegroep. Begin dit jaar hebben alle partijen met elkaar gesproken over de voorgenomen ingrepen. Eén ervan was om de laan te vervangen door lindebomen. Dit was en is niet bespreekbaar voor de actiegroep, die vast blijft houden aan de beukenbomen zo lang mogelijk. Gezien de tijd is het ons helaas niet gelukt om enige maatregelen te nemen voor 15 maart 2020. Hierna start het broedseizoen en mogen wij niet meer snoeien en kappen.
Om de veiligheid te waarborgen zijn wij genoodzaakt om na de zomer (sept-okt) een snoeibeurt uit te laten voeren in de laan waarbij enkele bomen zullen worden verwijderd. Dit, aangezien uit beide onafhankelijke rapporten naar voren kwam dat deze een zeer korte levensverwachting hebben, en om die reden gekapt dienen te worden. Omdat aanvulling met jonge bomen in de bestaande laan geen toekomst heeft, zullen we genoegen moeten nemen met enkele open plekken in de laan. De komende jaren zullen we dus doorgaan met de bomen die er nog staan en welke we jaarlijks zullen inspecteren, en zo nodig zullen snoeien.

In het verleden was u gewend om contact te hebben met mijn oud collega Geerling Kruidhof. Maar deze is op 1 april jl. met pensioen gegaan. De opvolging van publieke boswachters taken ligt nu bij mijn nieuwe collega Wenda Kloen. Zij zal u de komende tijd, indien nodig, informeren over mogelijk nieuwe ontwikkelingen omtrent deze laan.

Met vriendelijke groet,
Hans Tjoonk
Boswachter Beheer

M.v.g. het bestuur