Herinnering contributie 2022

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Uit controle is gebleken dat nog niet iedereen de jaarlijkse contributie heeft betaald. Wellicht is de vorige mail aan uw aandacht ontsnapt en daarom sturen we een herinnering. 
Indien u de contributie al betaald heeft, mag u deze mail als niet verzonden beschouwen. 

De contributie aan buurtvereniging Boschoord bedraagt net als vorig jaar voor alleenstaanden € 10,00 en voor de overige bewoners € 20,00 .

Wij willen u ook dit jaar vragen dit bedrag over te maken naar bankrekening NL49 SNSB 0937673056 t.n.v. Buurtvereniging Boschoord onder vermelding van contributie 2022.

Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur