Contributie en ledenlijst 2022

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Mei is de maand waarin we ook dit jaar weer de contributie innen.
De contributie aan buurtvereniging Boschoord bedraagt net als vorig jaar voor alleenstaanden € 10,00 en voor de overige bewoners € 20,00 .

Wij willen u ook dit jaar vragen dit bedrag over te maken naar bankrekening NL49 SNSB 0937673056 t.n.v. Buurtvereniging Boschoord onder vermelding van contributie 2022.

In de bijlage hebben we ook een controle formulier voor de persoonsgegevens meegestuurd. Deze komen we in de eerste 2 weken van mei ophalen, ook zullen wij de activiteitenkalender persoonlijk langs brengen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Bijlage: 2022 gegevens ledenlijst