Lampionnenoptocht en Sint Maarten

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Hierbij enkele mededelingen voor de geplande activiteiten, n.a.v de persconferentie van afgelopen week en de tijdelijke verzwaring van de maatregelen.

Lampionnenoptocht. Helaas zijn we genoodzaakt om de geplande lampionnenoptocht te annuleren. De groepsgrootte laat dit helaas niet toe.

Sint Maarten. En dan de vraag of de kinderen wel of niet langs de huizen mogen lopen tijdens Sint Maarten. Hierover het volgende. In Drenthe mogen kinderen lampion lopen, uiteraard met inachtneming van de Corona regels. Ouders blijven op gepaste afstand, terwijl kinderen hun mooie liedjes zingen in deze donkere periode. Daarnaast nog een tip: Zet een kaarsje bij de deur als je open doet. Met respect voor elkaars wensen, keuzes en angsten kunnen we er voor de kinderen een mooie avond van maken. We denk dat het zingen van “Juffrouw Kikkerdril” dit jaar wel een keer in de kast kan blijven. 

Blijf gezond allen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.