BuurtWhatsApp “Boschoord(t)jes”

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

En nu met bijlage…

Vorig jaar is er een nieuwe (meer sociale) BuurtWhatsApp “Boschoord(t)jes” in onze buurt geïntroduceerd.

Deze nieuwe app moet de bestaande buurtapp “Boschoordalert” min of meer ontlasten van onnodige berichten die niets met veiligheid,waarschuwingen en dergelijke te maken hebben.
De informatie daarover is echter alleen naar de deelnemers van Boschoordalert gestuurd.

Naar nu blijkt dachten veel deelnemers daarvan dat ze automatisch aan de nieuwe app zouden worden toegevoegd. Dat is niet het geval, men moet zich apart aanmelden.
Vandaar dit extra bericht en tevens voor diegenen die het bericht niet via Boschoordalert hebben ontvangen en daardoor nog niet op de hoogte waren.

Men kan zich aanmelden bij dezelfde beheerder als Boschoordalert,
Eit Eefting eit@datux.nl en 0651173293.

De buurtvereniging kan ook gebruik maken van deze app door herinneringen of wijzigingen van activiteiten bekend te maken.

Nadere informatie vindt u in de bijlage.

Vriendelijke groet,
Bestuur buurtvereniging Boschoord

Bijlage : BuurtWhatsApp Boschoord(t)jes