Kenniscafe 15 januari

Nieuwsflits

Opera toetst en toont transitie en toekomst

“De opera is een spiegel van sociale omwentelingen en voorspelt wat er staat te gebeuren”, aldus Huub van ’t Hek, specialist op het gebied van de opera en gastspreker op 15 januari in het Kenniscafé Emmen. Op deze avond staat niet alleen de muziek van de opera centraal maar zal Van ’t Hek ook ingaan op de maatschappelijke functie van de opera in tijden van veranderingen én hij toetst deze aan de huidige tijd.

Voor de volledige tekst van deze aankondiging zie bijgevoegd document.  

Nieuwsbrief 15 januari 2020